Hr. Klogemands Arkade Videospil Matematik – Plakat

Hr. Klogemand synes børn spiller for meget computer, Playstation eller x-box – men er det matematik spil, så er det næsten OK. Hr. Klogemands far har en masse gamle spil, og det har givet inspiration til, at lave et nyt tema med gamle arkade spil. De nye opgaver kommer i løbet af oktober 2019.

Kan du ikke vente, så download plakaten og hæng den op i klassen. Glem ikke, at downloade alle de andre opgaver HER.

Husk det behøver ikke være grimt for at være godt.

Klik på GRATIS – KØB knappen under billedet, og få filen i høj kvalitets PDF til print. Alle de elementer du vil downloade gratis, kan du se i kassen til højre på skærmen.

Hr. Klogemand tycker att barnen spelar för mycket dator, Playstation eller x-box – men om det är matematiska spel är det nästan OK. Sir. Hr. Klogemands far har många gamla spel, och det har inspirerat att skapa ett nytt tema med gamla arkadspel. De nya uppgifterna kommer i oktober 2019.

Kom ihåg att det inte behöver vara fult för att vara bra.

Klicka på knappen GRATIS – KÖP och få filen i högkvalitativ PDF för utskrift. Alla objekt du vill ladda ner gratis kan du se i rutan till höger på skärmen.