Hr. Klogemand elsker Sverige – hvor mange af hver?

Hr. Klogemand elsker Sverige og har derfor lavet en matematikopgave med svenske farver. Det er helt gratis at downloade – og er der noget bedre end gratis matematikopgaver?

Husk det behøver ikke være grimt for at være godt.

Klik på GRATIS – KØB knappen under billedet, og få filen i høj kvalitets PDF til print. Alle de elementer du vil downloade gratis, kan du se i kassen til højre på skærmen.

________________

Hr. Klogemand älskar Sverige och har därför gjort en matteuppgift med svenska färger. Det är helt gratis att ladda ner – och finns det något bättre än gratis matematikuppgifter?

Kom ihåg att det inte behöver vara fult för att vara bra.

Klicka på knappen GRATIS – KÖP under bilden och få filen i högkvalitativ PDF för utskrift. Alla objekt du vill ladda ner gratis kan du se i rutan till höger på skärmen.